Løsningsarkitekt & Controller Copenhagen, Denmark

Può essere disponibile

(Aggiornato% updatedDate%)

Løsningsarkitekt & Controller

Copenhagen, Denmark

Nativo Danish, English

  • 20+ års erfaring med regnskab, økonomi, controlling
  • 20+ års erfaring med design, udvikling og vedligeholdelse af systemer
  • 20+ års erfaring optimering af processer/arbejdsgange

Competenze (15)

Microsoft Access

Excel

SQL

DATABASE-DESIGN

UNDERVISNING

ØKONOMISTYRING

ØKONOMI

VBA

Regnskab

Controlling

Bogholderi

DATABASER

MS Access

STORED PROCEDURES

KONTRAKTER

Riassunto

Pragmatisk Løsningsarkitekt & Controller med solid forretningsforståelse funderet på revisionsbaggrund og mangeårig erfaring som økonomichef. 

 

IT-Konsulentopgaver:

 • Databasedesign (SQL-Server, MS Access)

 • VBA-programmering (Access/Excel/Word)

 • Microsoft 365 (MS Teams, SharePoint, Power Automation, PowerApps)

 • Undervisning

 

Økonomi-konsulentopgaver:

 • Optimering af processer/arbejdsgange

 • Opstilling af periode- og årsregnskaber

 • Indsamling, samkøring og behandling af data

 • Udvikling og vedligeholdelse af modeller til analyser, budgettering, rapportering, dataindsamling

Esperienze professionali

Løsningsarkitekt & Controller
Office Support ApS (FlexBiz Partner ApS)

2000-09 - Presente

IT-Konsulentopgaver:

 • Databasedesign (SQL-Server, MS Access)

 • VBA-programmering (Access/Excel/Word)

 • Microsoft 365 (MS Teams, SharePoint, Power Automation, PowerApps)

 • Undervisning

 

Økonomi-konsulentopgaver:

 • Optimering af processer/arbejdsgange

 • Opstilling af periode- og årsregnskaber

 • Indsamling, samkøring og behandling af data

 • Udvikling og vedligeholdelse af modeller til analyser, budgettering, rapportering, dataindsamling

CFO
Personbefordring

2004-01 - 2005-12

 • Rationalisering af økonomiafdelingens arbejdsgange.

 • Effektivisering af rapporteringer.

 • Udarbejdelse af indkøbsordre-system.

 • Udarbejdelse budgetopsamlingssystem.

Økonomichef
Energiforsyning

2016-02 - 2000-09

Væsentligste opgaver:

· • Ledelse af og ansvar for økonomiafdeling.

 • Medlem af virksomhedens chefgruppe.

 • Systemejerskab af økonomi- og lønsystem m.v.

 • Intern undervisning.

 • Overordnet kontakt til:

    o  Revisorer

    o  Banker

    o  Nogle af systemleverandørerne

 • Deltagelse i tværgående projekter herunder:

    o  Ledelsesrapportering

    o  Virksomhedsstrategi

    o  IT-strategi

    o  Personaleudvikling.

    o  Implementering af:

        o  SAP R/3 (CO/FI/MM/SD).

        o  Løn- og flexsystem

        o  Concorde/Axapta

        o  Concorde/XAL

Økonoimichef
Franchisegiver (ejendomsmæglerkæde)

1990-03 - 2016-01

Væsentligste opgaver:

 • Koncernrapportering.

 • Budgetlægning og budgetopfølgning.

 • Økonomiske analyser, konsekvensberegninger og simuleringer bl.a. i forbindelse med markeds­andele og nye markedsførings-tiltag.

 • Medvirken ved udarbejdelse af årlige handlingsplaner.

·• Økonomisk overvågning af butikker.

 • Rådgiver for butikker i forbindelse med økonomi, skat, edb, jura og personale.

 • Ansvarlig for regnskabsmæssig assistance til butikker, herunder faglig bistand til "regnskabs-flyvere".

 • Debitorovervågning.

 • Medvirken ved indførsel af nyt økonomisystem i butikker.

 • Administration og vedligeholdelse af pc-netværk.

 • Forhandling med edb-leverandører.

 • Tilrettelæggelse og udførelse af regnskabs- og pc-kurser for butikker.

 • Udvikling og vedligeholdelse af edb-modeller/systemer til

    o  Regnskabs- og statistikrapportering.

    o  Budgetlægning og budgetopfølgning.

    o  Registrering af anlægsaktiver 

    o  Central annoncestyring.

    o  Lønberegning i butikker.

    o  Diverse simuleringer og konsekvensberegninger.

EDB-Chef/Controller
Kemisk Industri

1988-12 - 1990-02

Væsentligste opgaver:

 • Controller-opgaver på datterselskaber.

 • Ansvar for udarbejdelse af selvangivelser for moderselskab og sambeskattede internationale datterselskaber.

 • Skattemæssige konsekvensberegninger og simuleringer bl.a. i forbindelse med ændringer af koncern-struktur.

 • Medvirken ved regnskabsafslutninger herunder konsolidering af regnskab.

 • Medvirken ved budgetlægning og budgetopfølgning.

 • Sparringspartner for økonomichefer i datterselskaber.

 • Ansvar for koordinering af edb-anvendelse i koncernen.

 • Ansvar for koncernledelsens edb-funktion (mini-datamat og pc'er).

 • Opbygning af og efterfølgende ansvar for pc-brugerservicecenter til de danske virksomheder, herunder indretning til minimale omkostninger af kontorer, mødelokale, værksted og undervisnings­lokale med 8 pc-arbejdspladser.

 • Tilrettelæggelse og udførelse af interne pc-kurser.

 • Forhandling med edb-leverandører.

 • Udvikling og vedligeholdelse af edb-modeller/systemer til:

    o  Skattemæssige konsekvensberegninger og simuleringer.

    o  Regnskabskonsolidering.

    o  Budgetlægning og budgetopfølgning.

    o  IPO-fordeling.

Regnskabschef
Produktion og handel

1985-05 - 1986-11

Væsentligste opgaver:

 • Ledelse af og ansvar for regnskabsafdeling omfattende finans-/debitor-/kreditor-/lager-/lønnings-bogholderi.

 • Udarbejdelse af perioderegnskaber.

 • Budgetlægning og budgetopfølgning.

 • Cash-management.

 • Opbygning af forretningsgange for bl.a. periodiske lageroptællinger, overførsler af anlægsaktiver mellem afdelinger, anvisning af betalinger og rejseafregning.

• Kontaktperson til revisor, forsikringsselskab og bankforbindelse.

 • Medvirken ved udvikling af nyt økonomisystem (sparringspartner for udviklingsafdeling).

 • Sparringspartner for edb-chef.

 • Udvikling og vedligeholdelse af anlægskartotek.

Revisor
Statsautoriserede Revisorer

2024-05 - Presente

Klienter:

 • Større dansk koncern (svensk-ejet).

 • Mindre bank.

 • Mindre aktie- og anpartsselskaber.

 • Mindre selvstændige erhvervsdrivende.

 • Privat personer (selvangivelser).

Væsentligste opgaver:

·• Alle former for almindeligt revisionsarbejde hos ovennævnte klienter.

 • Specielle konsulentopgaver.

 • Medvirken ved opstart af nyt revisionsfirma f.s.v.a. Implementering af administrative rutiner og indkøb og implementering af edb.

 • Ansvar for time-/sagsregistrering herunder opfølgning og fakturering.

Esperienze formative

HR Regnskabsvæsen
Handelshøjskolen

1979-09 - 1983-06

Datalogi
Københavns Universitet

1983-09 - 1985-06

Contatta il consulente

/