Available ASAP

(Updated 2021-02-24)

Tekninen&koodaava IT-projektipäällikkö

Turenki, Suomi

Äidinkieli English, Aloittelija Swedish, Aloittelija German

  • +10 vuotta IT projektien hallinnasta
  • +10 vuotta koodaamista
  • +10 vuotta IT infrastruktuurista

Taidot (34)

Geoserver

PostgreSQL

Projektinhallinta

Google datacharts

Postgres

GIS

PostGIS

OpenLayers

geojson

ESRI

XML

OHJELMOINTI

Spatial data

UML

JavaScript

Azure

PHP

IT infrastruktuuri

JQuery

SAFe

Apache

JSON

Tomcat

React

ITL

Java

niginx

MySQL

R

C++

Oracle

IFS

Docker

MariaDB

Yhteenveto

Experienced ICT professional who has long experience on planning, development, deployment and project & service management of applications and infrastructure in several industrial areas.

Työkokemus

Sweco Oy

2019-01 - 2020-01

Yritys NN Data-analytiikkaan pohjautuva kartta& raportointipalvelu
(Azure, Postgis, Geoserver&Openlayers&Javascript ja REST rajapinnat):

Tekninen projektipäällikkö
Yritys NN

2019-01 - 2020-01

3dkunta hanke: Tekninen konsultti. Vastuualueena CityGML pohjaisen
tiedonsiirtoformaatin suunnittelu ja toteutus. 2019

uudistamishankkeessa Tekninen projektipäällikkö
Yritys NN

2017-01 - 2018-01

projektipäällikkö, suunnittelu ja toteutus

2011-01 - 2018-01

Asiantuntijana ja tekninen konsultti KRYSP-hankkeessa
KuntaLiitto/FCG Oy

2013-01 - 2018-01

Asiantuntijana ja tekninen konsultti KRYSP-hankkeessa.

GML, WFS

2008-01 - 2016-01

Useita toimeksiantoja. Keskeisimmät toimeksiannot

jäsen

2014-01 - 2016-01

Arcgis for server
Pie Oy

2015-01 - 2016-01

ja Arcgis Desktop
o Microsoft Azure platform
o IFS Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto (2015-2016)
• Vastuualueena toiminnanohjausjärjestelmän käyttämän GIS-
kartta-alustan suunnittelu ja toteutus
• REST rajapintojen konfigurointi ja ylläpito IFS integraatiota
varten.
o GIS-karttaalusta yllä ja toiminnassapito (2016-)

Tekninen projektipäällikkö, suunnittelu ja ohjelmointi

2014-01 - 2014-01

projekti&ylläpito
käynnissä

Asiakkaan tekninen projektipäällikkö
o SAP HANA pilotti

2013-01 - 2013-01

Asiakkaan edustaja ja tekninen asiantuntija(2013).
o Asiakkaan taloushallinnon tietojärjestelmien uudistamisprojekti.
Asiakkaan tekninen projektipäällikkö.
o Asiakkaan SAP ympäristö: Infrastruktuurin uudistaminen ja siirtyminen
pilvipohjaiseen palveluun. Tekninen projektipäällikkö ja arkkitehtitiimin

o SAP(Logistics, Financial) palvelujen ulkoistaminen HP SAP delivery

2008-01 - 2011-01

Useita toimeksiantoja
o SAP(Logistics, Financial) palvelujen ulkoistaminen HP SAP delivery
organisaatiolle.(2009-2010). Tehtävien suunnittelu, koordinointi, ITIL
mallin mukaisten prosessien kehittäminen, Asiakkaan puolen
projektipäällikkötehtävät
o SAP järjestelmien infrastruktuuriin uudistamisen kilpailuttaminen.
Toimiminen asiakkaan edustajana teknisissä asioissa ja toimittajien
arviointi.
o SAP järjestelmien infrastruktuurin uudistaminen. (2011-2013).
Toimiminen asiakkaan teknisenä arkkitehtina ja projektipäällikkönä.

Logistiikka ja Taloushallinto

2008-01 - 2008-01

Tehtävien suunnittelu ja koordinointi

alan konsultti
ICT

2005-01 - 2006-11

Helsingin Kaupunki Kaupunkimittausvirasto: Paikkatietovaraston määrittelyn
konsultointi
• Suunnittelukeskus Oy: Kuntien kantakarttatietojen tiedonsiirron määrittelyn
asiantuntijatehtävät

nyk. Fifth Element

2001-01 - 2005-01

2001-2005
Tuotekehitysyksikön päällikkö
• Projektipäällikön/Arkkitehdin tehtävät GISnetin asiakas- ja tuotekehitysprojekteissa
• GISnetin tuotekehitysyksikön operatiivisesta toiminnasta vastaaminen
• Useita joko omarahoitteisia tai asiakasrahoitteisia tuotekehitysprojekteja
• GISnetin TEKES-projektien johto
• GISnetin tuotemerkkiasioista vastaava
• GISnetin systeemi- ja projektityömallin kehittäjä ja vastaava
IT-Pie Oy CV
• GISnetin asiakasprojektien laadunvalvontatehtävät

XFINGIS

1988-01 - 2001-01

• XFINGIS-Kuntaversion kehittäminen
• FINGIS ohjelmistokehitystehtävät (Fortran, C)
• Digitaalisten kartta-aineistojen kehittäminen

Karttakeskus Oy

1998-01 - 2001-01

Tuotantopäällikkö: Ohjelmistotuotannosta vastaava esimies ja pääarkkitehti:
• Digitaalisten kartta-aineistojen kehittäminen
• Projekti- ja systeemityömallin kehittäminen
• Tuotekehityshankkeiden johtaminen - Karttakeskus(Genimap) CD-tuotteet
• Dutch Cadastre XFINGIS-kehitys (johtotehtävät, suunnittelu ja ohjelmointi)
(1988-2001)

Ohjelmoija/Ohjelmistosuunnittelija/Projektipäällikkö
Maanmittaushallituksen Karttapaino

1986-01 - 1998-01

Ota yhteyttä konsulttiin