Updated: 2023-09-12

Konsulentoppgave – UX-/tjenestedesigner, Oslo/Remote (21.11.2022)

Remoto

  • Publicado 1 year ago
  • Bokmål, Danés, Sueco
  • Fecha de comienzo esperada: Inmediata

Assignment Details

Brønnøysundregistrene ser etter en erfaren UX-/tjenestedesigner til prosjektet «Rett fra start» som skal videreutvikle løsningene for veiledningstjenesten som i dag utgjør «Starte og drive bedrift» på Altinn.

Om prosjektet
Målsettingen med prosjektet er å øke interaktiviteten og integrere dagens løsning mot eksterne datakilder, dette for å muliggjøre individuell og tilpasset veiledning for brukerne. Målgruppen er etablerere, små virksomheter, enkeltpersonforetak og aksjeselskap med færre enn 10 ansatte.

Om rollen
UX-/tjenestedesigneren sin rolle er å gjennom innsiktsarbeid, brukertester og analyse av problem, avdekke hvilke behov som legger til grunn for løsningen som skal lages, samt å utforme en løsning som svarer på disse behovene. Det er forventet at konsulenten har brukeren i fokus og opptrer som brukerens ambassadør i prosjektet.

Aktuelle arbeidsoppgaver inkluderer følgende:
- Utforme brukerreiser og personas
- Gjennomføre analyser fra brukertesting
- Utarbeide informasjonsarkitektur/sitemaps
- Skriftlige spesifikasjoner
- Konseptskisser/wireframes
- Prototyper for brukertesting

Arbeidssted: Remote eller Oslo, tre reiser til kundens kontor i Narvik må påregnes i løpet av oppdragsperioden
Omfang: 100%
Start: Konsulenten må kunne starte innenfor perioden 02.01. – 16.01.2023
Varighet: 12 måneder med opsjon på forlengelse
Språk: Norsk/Svensk/Dansk

Overview

Ubicación Remoto
Carga de trabajo 40 Horas/semana , 100% Remote
Fecha de comienzo aprox. Inmediata
Fecha fin aprox. Más de 12 meses
Idiomas necesarios Bokmål, Danés, Sueco
Habilidades necesarias Figma, Tjenestedesign, UX, service design

Asignación cerrada

Esta asignación está cerrada a partir de 2022-12-22 y ya no acepta candidatos. Cree una cuenta para ser el primero en saber cuándo se publican en Onsiter asignaciones similares u otras relevantes.

Crear cuenta