Senior it-projektleder København, Danmark

Might be available

(Opdateret 2021-10-12)

Senior it-projektleder

København, Danmark

Modersmål Danish, English, Øvet Norwegian

  • ISO27001
  • GDPR, ISAE3000
  • +10 års erfaring med it sikkerhed

Kvalifikationer (33)

INFORMATION SECURITY

ISO27001

ISO 27001

PCI

SOC

Projektledelse

Compliance

RISIKOVURDERINGER

SOC2

STYRING

Forretningsanalyse

ANALYSE

SIEM

ITIL

Data Center

ACCOUNT MANAGER

UNDERVISNING

OFFSHORE

BUDGET

CRM

UTMERKET MULTITASKER

MILJØ

PRE-KONSTRUKSJON

SAMTIDIG

OPERATIONS

PROGRAMMET

BLANDING

krav

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS

TJENESTER

LOVE

Rapporten

Case Rapport

Professionel erfaring

Projektleder
ISS

2020-01 - Nuværende

Projektleder for en række it-sikkerheds initiativer,
- Implementering af Security Operations Center (SOC). Resultatet var en organisation med 18 cybersikkerhedsspecialister, der overvåger ISS' it miljø 24/7.
- Anskaffelse og implementering af en phishing defense løsning
- Udskiftning af sikkerheds tool på endpoints, så der fremover er en fælles platform for alle.

Projektleder
Altiden

2021-01 - 2021-01

Ansvarlig for virksomhedens opnåelse af ISAE 3000 erklæring (overholdelse af GDPR).
Havde gennem ca ½ år tæt samarbejde med eksternt revisionsfirma, der udstedte ISAE erklæringen. Undervejs blev der udarbejdet og implementeret mange procedurer.

Projektleder
Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse

2019-01 - 2020-01

Projekt 1: Udarbejdelse af en omfattende Business Case rapport for Arktisk Kommando. Projektet havde stor politisk bevågenhed og mange interessenter. Rapporten var afsæt til gennemførelse af et implementeringsprojekt.
Projekt 2: Projektleder for Forsvarets (FMI's) indsamling af data til Tibetkommissionen.

Projektleder
PFA

2019-01 - 2019-01

(deltid)
Projektleder og rådgiver på leverandørsiden (Dubex) for implementering af Cyberark - et system til styring af privilegerede konti i it-infrastrukturen. Projektet er igangsat som følge af GDPR's krav om beskyttelse af personhenførbare oplysninger, og målet er at minimere risikoen for brud på PFA's informationssikkerhed

Projektleder/Management konsulent
Forsvaret

2016-01 - 2019-01

Rådgiver og projektleder for indførelse af ISO27001. Projektet var et højt prioriteret porteføljeprojekt og kørte efter Statens projektmodel.

Projektleder
IT-Forsyningen I/S

2018-01 - 2019-01

Projektleder for Allerød kommunes transition ind i IT-Forsyningen. Projektet var et større infrastruktur-projekt, hvor næsten alle Allerøds it-services blev overtaget af IT-Forsyningen; det gjaldt særligt drift af servere og netværk samt support af alle klient arbejdspladser. Samlet servicerer IT-Forsyningen ca. 10.000 brugere på det administrative område og ca. 25.000 brugere på skoleområdet.

Danmarks Statistik, Projektleder

2018-01 - 2018-01

med udarbejdelse af en ISAE 3000 erklæring fra deres revisor. De udførte opgave var i hovedtræk:
- Ydelsesbeskrivelser for 4 services som DST leverer til deres kunder.
- Analyse og interviews med forskellige afdelinger i DST.
- Risikovurderinger af forskellige centrale aktiver i DST
- Dialog med revisionsfirmaet om den endelige ISAE 3000 erklæring
Kontrolrammen i den enkelte ISAE 3000-erklæring blev opbygget efter artiklerne i databeskyttelses-forordningen, herunder relevante bestemmelser i databeskyttelsesloven, med reference til informations-sikkerhedspolitikken, datafortrolighedspolitikken og procedurer i sikkerhedshåndbogen, herunder tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger (kontroller).

Management konsulent
Flying Tiger Copenhagen

2018-01 - 2018-01

Rådgiver i forbindelse med GDPR og den praktiske implementering af konkrete it-tiltag til ændring af processer for behandling af persondata.

Rådgiver i forbindelse med DRs implementering af ISO27001

2015-01 - 2016-01

hvis formål er at gennemføre en række tiltag, der skal forbedre IT sikkerheden i DR.
Rådgiver i forbindelse med DRs implementering af ISO27001:2013 standarden og udarbejdelse af IT sikkerhedshåndbog

Projektleder/Management konsulent
Nordea

2016-01 - 2016-01

Projektleder for et compliance-projekt vedr. Nordeas mange cloud services. Arbejdet handlede især om overholdelse af love om databeskyttelse (bl.a. EU's GDPR), men også om at sikre, at Nordea leverandører lever op til Nordeas IT-sikkerhedskrav, der er baseret på ISO27002:2013

Projektleder
Danske Bank

2015-01 - 2015-01

(deltid)
Projektleder på leverandørsiden (Dubex) for implementering af QRadar - en SIEM løsning, der opsamler og analyserer trafik på netværket mhp at fange forsøg på overtrædelse af informationssikkerhedspolitikken.

Projektleder
Region H

2015-01 - 2015-01

(deltid)
Projektleder for implementering af et Enterprise Mobility Management system (MobileIron), der skulle administrere op til 50.000 mobile enheder i Region Hovedstaden.

Projektleder
IT Universitetet

2015-01 - 2015-01

(deltid)
Projektleder for implementering af Studiefremdriftsreformen. Hos ITU var dette et betydeligt IT projekt fordi der samtidigt skulle konverteres fra et gammelt system.

IT-Forsyningen, Projektleder
Egedal og Furesø kommune

2013-01 - 2014-01

Projektleder for de sidste faser under opbygningen af IT-Forsyningen, den fælles it driftsorganisation for Ballerup, Egedal og Furesø kommune.

Projektleder
DONG Energi

2014-01 - 2014-01

Projektleder for et SharePoint / Azure projekt, hvor opgaven var at udvikle og forbedre eksisterende selvbetjeningsløsninger for DONG Energys kunder, og målet samtidig var at reducere omkostningen i DONG's kundecenter.
Projektet var baseret på SharePoint 2013 og Microsoft Azure løsninger, og udviklingen forgik efter agile metoder (Scrum) og som et mix mellem offshore og lokale ressourcer.
De væsentligste leverancer fra projektets første fase var et nyt online flytte-flow samt et Order-flow.

Projektleder
SDC A/S

2014-01 - 2014-01

Projektleder for en opgave, der handlede om at håndtere værgemålskonti i de norske banker i Eika gruppen. Projektet var ikke stort, men ganske kompleks fordi der var mange interessenter (>50) og ca 8 udviklere. På trods af en meget stram tidsplan for at opfylde de norske lovkrav nåede projektet i mål til tiden og inden for budget, og SDC fik en meget glad kunde.

Projektleder
Nordea A/S

2012-01 - 2013-01

Projektleder som en del af Fraud Management programmet. Arbejdet handlede primært om bankens fil-baserede tjenester for erhvervsbanken med henblik på sårbarheder over for kriminelles potentielle angreb. I første omgang blev der lavet en grundig analyse, og denne gav herefter anledning til en række anbefalinger.

Projektleder
Nets Danmark A/S

2011-01 - 2012-01

Arbejdede med ansvaret for flere forskellige projekter over 2 år hos Nets. Projektdeltagerne var en blanding af offshore og danske medarbejdere og størrelsen varierede fra 5 til 20 mand.
Arbejdet gav dyb erfaring med payment industry, PCI DSS, ITIL og ikke mindst erfaring med offshore udvikling.

Projekt/Programleder
Skandinavisk Data Center

2008-01 - 2010-01

Programleder for PCI DSS programmet. Arbejdet involverede interessenter fra næste alle afdelinger i SDC, og programmet spændte meget vidt; f.eks. opbygning af nyt netværk, systemudvikling, tilpasning af processer og procedurer, sikring af fysisk adgangskontrol, Logning/overvågning samt udarbejdelse af awareness-program.
Også uden for SDC var der en betydelig indsats, idet der var samarbejde med andre interessenter i den danske finanssektor og kortselskaberne (Visa/Mastercard) samt med mange forskellige leverandører.

Projektleder
Anden opgave hos SDC

2010-01 - 2010-01

for SDC's implementering af den nye fælles offentlige og private digitale signatur, NemID, som alle danske netbankkunder blev udstyret med i løbet af 2010.
Projektet involverede mange interessenter både internt i organisationen samt eksternt i den finansielle sektor, og projektet bød på overordentlig meget kommunikation med interessenter i den finansielle sektor.

Større dansk finansiel virksomhed, CRM-løsning, Projektleder
Landic Group

2007-01 - 2008-01

Projektleder for implementering af en Microsoft CRM-løsning.
Var ansvarlig for hele projektforløbet lige fra den initiale forretningsanalyse, udarbejdelse af kravspecifikation, gennemførelse af analyseworkshops og systemdesign til udvikling, undervisning og support.
Projektets blev efter agile principper med hyppige leverancer og gradvis mere og mere funktionalitet.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, modernisering af AMANDA, delprojektleder
Arbejdsmarkedsstyrelsen

2006-01 - 2006-01

Projektleder på et par store projekter hos Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende implementering / tilpasning af Arbejdsmarkedsportalen og jobnet (efterfølgeren til AMANDA).

IT centraliseringsanalyse, Projektleder
Kulturministeriet, IT

2006-01 - 2006-01

Projektleder i en omfattende analyse for Kulturministeriets undervisningsinstitutioner af anvendelsen af IT.

Digital forvaltning, delprojektleder
Virk.dk

2004-01 - 2005-01

Deltog som projektleder på en række opgaver for Virk.dk; den danske stats portal rettet mod erhvervslivet, der bl.a. tilbyder digitale indberetningsløsninger for Sygedagpenge, Byggesager, Omsyn af biler, IntraStat m.fl.

Akademisk baggrund

Danmarks Tekniske Universitet
Danmarks Tekniske Universitet

2021-09 - 1987-01

HD-F
Copenhagen Business School

1985-09 - 1992-06

Certificeringer

Microsoft Business Solutions Certified Professional in
certified Project Manager
CISM

Kontakt konsulent