Senior IT konsulent Copenhagen, Denmark

Kan være tilgængelig

(Opdateret 2022-12-05)

Senior IT konsulent

Copenhagen, Denmark

Modersmål Danish, English, Flydende Svenska, Norwegian, Øvet German

  • Experienced Scrum Master
  • Strong project / program management skills
  • 14+ years experience with digitalisation

Kvalifikationer (40)

DIGITALISERING

Jira

Customer Experiance

Strategi

BUSINESS DEVELOPMENT

DIGITAL STRATEGI

DATAANALYSE

MS OFFICE

Power BI

BUDGET

Squarespace

Marketing

CMS

E-Commerce

LEVERANDØR

BILFORSIKRING

CRM

MARKEDSFØRING

ERP

KONTRAKTER

MOBIL

Cascading Style Sheets (CSS

SALGSKANALER

KUNDESERVICE

Design

TELEFONSYSTEM

ØKONOMISTYRING

KUNDEBEHANDLING

MARKEDSFØRING ANALYSE

PUBLISERINGSLØSNING

SMART

FACTORY RESSURS PLANLEGGELSE

FRONT-END

KUNDESERVICE ORIENTERT

TILBUD

SCRIBE

DETALJHANDELEN

ALGORITMER

DELTEK

FINANCE

Professionel erfaring

Scrum Master
Tryg Forsikring

2020-10 - 2022-12

Engelsk Om projektet: Udvikling af 2 native mobil apps, der med udgangspunkt i telematik indsamler data om brugernes kørselsadfærd (via smart phone & Skandinavisk beacon) og hhv coacher/belønner dem, baseret på deres individuelle adfærd.
Tysk Appen fungerer som både leadgenerator for- og forbyggelsesinitiativ i Trygs bilforsikring og som datakilde, ift. at forstå sammenhængen ml.
kørselsadfærd og skader. Projektet kørte efter agile projektmodel, havde et budget på 12 mill. kr. og var finansieret af New Business & Customer Innovation og Privat divisionen.
Ansvarsområder: Udarbejde user stories & specification af funktionelle og non-funktionelle krav, tegne procesdiagrammer, administrere og prioritere backlog, sprint planlægning, afholdelse daglige stand-ups, skabe overblik og fremdrift (Jira), bemande, coache og fjerne forhindringer for Scrum Team, UAT af app, projekt økonomistyring, afrapportering, deltagelse i styregruppemøder, forhandling af kontrakter med underleverandører, GDPR afklaring og risikoafdækning, design af brugerrejse og UX/UI, Interessenter: Ekstern telematik leverandør (Telematik løsning), Eksternt UX/UI bureau (design af app front-end + kunderejse), Eksternt Advokatfirma (GDPR afklaring), Privat divisionen i Tryg (Funktionel kravstiller), Tryg NBCI (Co. kravstiller), Tryg aktuarer (udvikling af algoritmer), Tryg Marketing/Brand/CRM (Markedsføring/CVI), Tryg Agile Release Train i Privat (udvikling af delkomponenter på bl.a. Mainframe og i Drupal) Facts om løsning: Integrationer fra app til bl.a: Rumba/Mainframe (Police & skadesdata), Portrait (Marketing automation), Drupal (content hub), DMI (Vejrdata), Vejdirektoratet (Trafikdata), Google (Kort data), SOS (E-call, vejhjælp), Gavekortleverandører (OK m.fl), Logistikpartner (Udsendelse af hardware), Skat (indberetning af modtagere af gavekort): Autentificering af brugere via IODC (NemID/MitID), Tracking baseret på tealium SDK.
Konsulent
AI Arkitekter & Ingeniører

2022-08 - 2022-09

Om projektet: Afklaringsforløb i forbindelse med udskiftning af ERP samt sagsstyringssystem herunder kortlægning af processer samt indkredsning af problem og løsninger desangående. Projektet var finansieret af SMV:digital puljen under erhvervsminsteriet Ansvarsområder: Mapping af systemlandskab, dataflows og processer.
Udarbejdelse af liste med AI's behov ifm indkøb af nyt ERP og/eller sagsstyringssystem (kravspecifikationer). Kortlægning af løsningrum herunder gennemgang og Anbefaling konkrete appliaktionerd. Indhentning af tilbud samt rådgivning omkring implementering Interessenter: Ekstern ERP leverandører (Uniconta, MS Business Central, Deltek Maconomy) Ekstern leverandør af sagsstyringssystemer (Moment, Eazyproject), Koncernledelsen i AI (Funktionel kravstiller).
Facts om løsning: Skift af ERP fra C5 til Uniconta og Fra Eazyproject til Moment. Opsætning af ny document capture løsning samt ny proces og system til udlægshåndtering
Product owner/scrum master
WASPcph

2019-01 - 2020-01

Om projektet: Udvælgelse og implementering af CMS system. Projektet kørte efter agile projektmodel.
Ansvarsområder: Behovsafdækning, udarbejde user stories & specification af funktionelle og non-funktionelle krav, leverandørscreening, systemimplementering, udarbejdelse af content, SEO -analyse og optimering, opsætning af automatisered email-flows i Mailchimp, operationelt ansvar for drift og udvikling af løsning.
Interessenter: Squarespace (leverandør af system), WASPcph (kunde) Fact om løsning: CMS (squarespace). Integration til Mailchimp.
Freelancer/CEO
WASPcph

2019-08 - 2019-08

NUVÆRENDE WASPcph yder uafhængig rådgivning og konsulentbistand om strategi, forretningsudvikling digitalisering og kunderoplevelser.
Kunder: Tryg, FDM, COOR, KAB, Københavns Universitetsbiblioteker m.fl.
Business Development Manager, FDM
Kgs

2012-04 - 2019-06

Ansvarlig

2017-01 - 2019-01

medlemstilgangen gennem opdyrkning & drift af 2 nye salgskanaler ● Implementering af AI for at forudsige churn, redesigne FDMs opkrævnings-flow, indføre relevant friktion i opsigelsesprocessen.
● Implementering af selvbetjenings set-up for alle ikke finansielle data i "MS Power BI" ● Ansvarlig for at øge FDMs tilgængelighed for medlemmerne gennem selvbetjeningsløsninger.
● Optimere og effektivisere processer i FDMs kontaktcenter og rådgivning ● Implementering en digital operation model med udgangspunkt i kunderejsen ● Implementering af agil innovationsproces baseret på design tankegangen
Product Owner, FDM
Kgs

2017-01 - 2018-01

Om projektet: Implementering af selvbetjenings set-up for alle ikke finansielle data i "MS Power BI". Projektet kørte efter agile projektmodel Ansvarsområder: Behovsafdækning, samarbejde med ledergruppe omkring produktvision, udarbejde user stories & specification af funktionelle og non- funktionelle krav, administrere og prioritere backlog, projekt økonomistyring, afrapportering, deltagelse i styregruppemøder, leverandørscreening, forhandling af kontrakter, rekruttering af data scientists og analytikere, implementering af løsning i forretningen (Marketing, Salg, Kundeservice), operationelt ansvar for drift og udvikling af løsning.
Interessenter: Microsoft (leverandør af Ms Power BI), Inspari (data consultancy), FDM Marketing, Salg, Medlemsservice (brugere), FDM Finance (Produktejer for DWH), FDM IT Fact om løsning: MS SQL, DWH, 4 kuber, MS Power BI Product Owner, FDM, Kgs.Lyngby 2017-2018 Om projektet: Implementering af churn prediction model baseret på neuralt netværk med henblik på at forudsige kunder på høj sandsynlighed for at churne. Indlejring af churn prediction score for alle medlemmer i CRM system. Projektet kørte efter vandfaldsmodel Ansvarsområder: leverandørscreening, forhandling af kontrakter, udarbejde user stories & specifikation af funktionelle og non-funktionelle krav, indledende dataanalyse, projekt økonomistyring, afrapportering, deltagelse i styregruppemøder, operationelt ansvar for drift og udvikling af løsning.
Interessenter: Netcompany (leverandør), FDM Finance (Produktejer for DWH), FDM IT Fact om løsning: Kunstigt neuralt netværk
SBU'er

2015-01 - 2017-01

- Implementering af ny segmenteringsmodel - Udvikling og implementering af CRM-strategi - Udvælgelse og implementering af CRM system (MS Dynamics) på tværs af 6 SBU'er - Implementering af Marketing Automation platform (Eloqua) - Udfasning af 3. parts systemer 2012-2015: - Opbygning, udvikling og drift af FDMs projektorganisation (10 projektledere) - Projekt porteføljestyring (del af PMO med FDMs direktion) - Implementering af projektporteføljestyringsmodel- og system - Implementering af fælles koncern strategi-review model - Gennemførsel af årlige strategi reviews af FDMs SBU'er - Ledelsessparring for SBU ledelse - Markeds og konkurrentovervågning
Product owner, FDM
Kgs

2016-01 - 2017-01

Om projektet: Udvælgelse, indkøb og Implementering af CRM-løsning på tværs af CRM løsning på tværs af 6 forretningsområder samt opbygning af datawarehouse for ikke finansielle data. Projektet kørte efter agile projektmodel Ansvarsområder: Behovsafdækning, samarbejde med ledergruppe omkring produktvision, udarbejde user stories & specification af funktionelle og non- funktionelle krav, administrere og prioritere backlog, projekt økonomistyring, afrapportering, deltagelse i styregruppemøder, leverandørscreening, forhandling af kontrakter, rekruttering og ledelse af CRM konsulenter, forankring af løsning i forretningen, operationelt ansvar for drift og udvikling af løsning.
Interessenter: Microsoft (leverandør af MS Dynamics CRM & DWH), Netcompany (Implementering CRM), FDM Marketing, Salg, Kundeservice, 4 forretningsdivisioner (brugere), FDM Finance (Produktejer for DWH), FDM IT, PMO, Fact om løsning: MS Dynamics CRM 2017 on premise, DWH, integrationer (webservices, Scribe, standard connecters) til Medlemsssystem (Member2000), Navision (ERP), DWH, Herobase (Dialer), Drupal (CMS), Intelicom (telefonsystem), Eloqua (Marketing automation platform), Lotus Notes (sagsstyringssystem), Magento (Webshop),
Product owner, FDM
Kgs

2015-01 - 2016-01

Om projektet: Udvælgelse, indkøb og Implementering af portefølgestyringsystem Ansvarsområder: Behovsafdækning, samarbejde med ledergruppe omkring produktvision, udarbejde user stories & specification af funktionelle og non- funktionelle krav, projekt økonomistyring, afrapportering, deltagelse i styregruppemøder, leverandørscreening, forhandling af kontrakt, forankring af løsning i forretningen, operationelt ansvar for drift og udvikling af løsning.
Projektet kørte efter vandfaldsmodel Interessenter: Mymetier (leverandør af system), PMO (bruger af system), Fact om løsning: Mymetier ,
Senior Konsulent (strategisk planlægning)
Dansk Bank

2011-01 - 2012-01

Udvikling af strategiske koncepter for danske bank gruppen (9 lande og forskellige brands). Understøtte brands med konsulentbistand inden for en række forskellige områder.
Forretningsudvikler, Hempel
Kgs

2004-01 - 2010-01

Virksomheds & BU strategi, Produktstrategi, Project & Procesledelse, Vækststrategi, M&A aktiviteter, scenarieudvikling, Market intelligence

Akademisk baggrund

Cand.Merc
Copenhagen Business School

2017-01 - 2017-01

MSc
Implement Learning Institute

2006-01 - 2014-01

Copenhagen Business School
Copenhagen Business School

2001-01 - 2003-01

B.A.
McGill University

1998-01 - 1999-01

Kontakt konsulent

/