Azure specialist København, Denmark

Might be available

(Opdateret 2021-10-21)

Azure specialist

København, Denmark

Modersmål Danish, English, Øvet Svenska, Norwegian

  • Azure AD
  • Microsoft 365
  • Azure Hybrid Configuration

Kvalifikationer (31)

Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange Online

Microsoft Onedrive for business

Azure Active Directory

azure fileshare

Test

Active Directory

azure backup & restore

PowerShell

tsm backup

Azure Automation

azure hybrid configuration

azure networking

azure compute

citrix xenserver

Windows 10

Microsoft Office 365

Always on VPN

cloud management gateway

VMware

MSI

Azure databases

Azure Information protection

Citrix Xenapp

Microsoft SQL

Microsoft Teams

Microsoft Deployment Toolkit

Microsoft hyper-v server

C#

Thinapp

Advanced thread analytics

Resumé

Jeg har 20 års erfaring med Microsoft produkter, bl.a. har jeg installeret, migreret og supporteret Microsoft miljøer. Jeg har været arkitekt på følgende typer af projekter: Virtualisering - VMWare, Citrix XEN, Microsoft Hyper-V, Windows Virtual Desktop, Citrix XENapp, Citrix XENdesktop Cloud løsninger - Azure og Rovius CloudPlatform Microsoft - Windows Servere, arbejdspladser, Exchange og SQL Linux - Redhat, Debian CentOS, VMWare, Xenserver og mySQL Overvågning – Zabbix, Orbit. Jeg har været specialist på nedenstående projekter: Netværk/firewall/switche - Juniper, HP, Cisco - her har jeg fejlfundet når Microsoft infrastruktur ikke fungeret eller er fejlet. Storage - HP, IBM, lenovo - - her har jeg fejlfundet når Microsoft infrastruktur ikke fungeret eller fejler. Helpdesk – Freshdesk, Topdesk, Management Engine. Jeg har arbejdet intensivt med Microsoft Azure platform de sidste 3 år, som arkitekt og specialist med at migrere kunders installationer så det er mere fleksibelt at drive deres infrastruktur. Jeg har været arkitekt på design af backup løsninger udfra kunders behov for oppetid og disaster recover, både i Azure og på onprem infrastruktur. Jeg har som Specialist hjulpet et hosting center med at fejlfinde og optimere på deres Hyper-v installation og jeg har designet et prof of concept ved migrering fra Citrix XENserver til Azure. Jeg har som Arkitekt designet Exchange installationer og som specialist fejlsøgt og recoveret Databaser og postkasser, siden jeg startede med Exchange i 2005. Som specialist scripter jeg i PowerShell og vbscript og programmere i C#, med disse værktøjer automatisere jeg og laver addons så OS og applikationer uderstøtter det projektet jeg arbejder på f.eks disabler WIFI når der er et netkable i computeren, eller ændre en attibut i AD. Jeg havde en kunde der oplevede problemer med at der blev vist for mange printere i Windows Virtuel Desktop, her lavede jeg et program/service der stoppede printservicen når brugerne var fysisk på arbejde. Derved var der kun de aktuelle printere på arbejde og hjemme.

Jeg er en resultatorienteret person, for mig betyder det at jeg delegerer opgaver og samtidig beholder overblikket. Da jeg har dyb teknisk viden indenfor flere områder kan jeg: • Tidsestimere og Budgettere • Lave ressource- og opgavefordeling • Sparring til forretningen på den tekniske side • Design, implementere og drifte et heterogent ITmiljø Jeg synes at det er vigtigt at arbejde sammen med andre for at opnå fælles mål, men samtidig have en åben og positiv attitude. Jeg er en person der kan stå i spidsen for et team som drifter og udvikler IT-infrastrukturen ved at forstå forretningen og teamet så tværfaglige projekter kan blive en succes. Mine primære arbejdsopgaver er Azure og Microsoft server infrastruktur, hvor jeg implementerer og migrere samt drifter eksisterende installationer. Jeg har arbejdet med Microsofts platforme de sidste 20 år og har et dybt kendskab til Microsoft ”best practices” og infrastruktur.

Professionel erfaring

Specialist
Hosting IT

2021-02 - 2021-02

Hos en hosting partner var et Hyper-V cluster gået ned og SANet var ikke til at komme i kontakt med. Der var 95 virtuelle maskiner der ikke kunne komme op køre og ville ikke fail-over. Her var jeg ude som specialist for at fejlsøge, rette og sikre at fejlen ikke kunne opstå igen.

Teknologier: Microsoft Hyper-V Server, Storage Spaces, Windows Server

Arkitekt og Specialist
Advokatfirma

2020-01 - 2021-01

Windows Virtual Desktop. Kunden havde 3 remote desktop servere der skulle
opdateres el. udfases. Her blev Windows Virtual Desktop valgt, da drift mængden
samtidig kunne nedbringes ved af ændre fra RDS til WVD. Jeg lavede designet og migreringsplanen og efterfølgende udførte jeg overflytningen.

Teknologier: AD Domain Services (AD DS), Azure - Subscription and tenant
administration, Azure Active Directory, Azure Active Directory
Connect, Azure Automation, Azure Backup & Restore, Azure Compute,
Azure Cost Management & Billing, Azure Databases, Azure Fileshare,

Arkitekt
international Cloud

2020-06 - 2021-01

Kunden skulle flytte deres OnPrem IT til en international Cloud leverandør. Som
arkitekt, hjalp jeg med at lave en projektplan og tidsestimater samt koordinering af processen. Jeg var bindeled mellem ledene og Cloud leverandøren.
Teknologier: Drift, Generelt

Arkitekt og Specialist
DTU

2020-04 - 2020-07

Jeg var arkitekt på projektet, så kunden kunne få et overblik over omfanget af sammenlægningen, en disaster/recoverplan og en projektplan. Efterfølgende hjalp jeg som specialist til med sammenlægningen, ved at scripte ændringer af dokumenter og pegninger til de enkelte filshares. Der skulle sammenlægges 3 filservere til 1 - Der var 650 brugere af filserverne.

Teknologier: Generelt, PowerShell, TSM Backup, VBScript, Windows 10 Group

Policies (GPO)

Arkitekt og Specialist
Dagblade bureau

2020-01 - 2020-06

Kunden havde et Hyper-V cluster og ville gerne tage off-site backup. Som arkitekt
designede jeg en backup løsning baseret på Azure backup. Som specialist
implementerede jeg den og aftestede den for at sikre at den opfyldte de krav kunden havde sat.

Teknologier: Azure Backup & Restore, Microsoft Hyper-V Server

Specialist

2020-04 - 2020-04

havde performance problemer med enkelte servere i Azure. Kunden oplevede
performance problemer i løbet af dagen på nogle af deres servere, der bevirkede at deres kunder oplevede deres systemer som langsomme. jeg kunne med Windows
performance monitor se at det var IOPS på de servere der var problemer med og efterfølgende blev de udskiftet til Premium SSD og problemet var dermed løst.
Teknologier: Azure Storage, Windows Server

AD fejlsøgning Specialist
Reklame bureau

2020-01 - 2020-02

Kunden har 2 lokationer; København og Århus. AD replikerede ikke det hele og der var problemer når servere blev genstartet. Jeg var som specialist inde og kigge på hvor stor omfanget var og gennemgik de enkelte AD services på alle DCere og fandt ud af at kunden havde problemer med for gamle entiteter og dubletter der var opstået i forbindele med en recover af AD. Det blev udbedret så replikerings problemet blev fjernet.

Teknologier: AD Domain Services (AD DS), Drift, Windows Server

Arkitekt og Specialist
Produktionsvirksomhed

2020-01 - 2020-01

ønskede at kunne synkronisere deres eksisterende AD med Office 365, så
password er ens. Jeg lavede derfor en plan for hvordan password sync skulle
implemteres og fik installeret AD Connect og satte synkroniseringen op.

Teknologier: Azure Active Directory Connect, Microsoft Office 365

Specialist
HTB Advokater

2020-01 - 2020-01

Kunden havde problemer med at de syntes at deres WVD kørte for langsomt. Jeg var inde som specialist - her kunne jeg identificere deres Azure Share som værende flaskehalsen. Efter vi udvidede datapladsen, så vi fik flere IOPS, var problemet løst.

Teknologier: Azure Fileshare, Windows Virtual Desktop

Specialist
Reklame bureau

2019-10 - 2020-01

Kunden ønskede en ekstern til at drive deres Windows miljø både servere og arbejdspladser. Som specialist stod jeg for at drive, fejlsøge og opdatere deres
Windows servere.
Teknologier: Drift, Microsoft Office 365, Windows 10 Deployment, Windows 10
Group Policies (GPO), Windows Server

Arkitekt og Specialist
IT Hosting

2019-10 - 2020-01

som er en Hosting partner, havde problemer med deres onprem Exchange
installation. Her lavde jeg som Arkitekt et design og en migreringsplan der indeholdt disaster/recovery til migrering til en ny Exchange installation. Derudover hjalp jeg kundens egne teknikere med at udføre og overvåge migreringen.

Teknologier: Design, Drift, Microsoft Exchange Hybrid (incl HCW, EMH/MHA, OCT),

Microsoft Exchange Server, PowerShell

Specialist
HTB

2019-12 - 2019-12

Kunden var i tvivl om hvad og hvordan backup skulle håndteres ifbm. GDPR. Jeg
ændredede backup rutinerne, så de stemte overens med deres ændrede IT politik.
Teknologier: Azure Backup & Restore

Arkitekt og Specialist

2019-09 - 2019-10

havde en Microsoft SQL server med SQL 2014 som de ønskede at få opgraderet
til 2017, men af licens mæssige årsager skulle den ikke opgraderes mere. Jeg
udarbejdede derfor en opgraderings plan og opgraderede efterfølgende serveren og fulgte op på at applikationerne der kørte mod serveren fungerede som de skulle.
Teknologier: Microsoft SQL, Microsoft SQL Server (database admin), Windows
Server

Arkitekt og Specialist

2019-01 - 2019-07

Kunden havde problemer med at håndtere de mængder af data de havde. De er på 2
lokationer i Europa - den i Belgien har dårlig internet forbindelse men havde behov for at kunne tilgå data uden at skulle bruge meget tid på at overføre data. Her var jeg
arkitekt på at designe en løsning så kun igangværende projekter blev synkroniseret og kun de ændrede data af de igangværende projekter. Som specialist implementerede
jeg Cloud synkronisering og installerede applikationer der kunne håndtere lav latency.
Teknologier: Firewall, Generelt, PowerShell

Specialist

2019-04 - 2019-04

Kunden ville vide hvor mange personhenforbar data der var mellem deres dokumenter.
Jeg lavede et program der kunne gennemgå alle dokumenter for: navne, fagforeninger og CPRnr. på deres filservere. Alle dokumenter kom ud på en positiv liste, der derefter
kunne blive gennemgået af deres personale. Samtidig omdesignede jeg deres backup, så den kom i overensstemmelse med deres IT politik på området. Jeg gennemgik deres
AD for gamle brugere med henblik på at fjerne deres personhenførbare data så de blev
annonymiseret og derved kunne opretholde deres logning af ændringer af deres
brugere.
Teknologier: AD Domain Services (AD DS), C#, Microsoft Office 365, PowerShell

Arkitekt og Specialist
WI-FI

2019-02 - 2019-02

Som Arkitekt designede jeg drift samt disaster/recovery af et netværk bestående af 70
lokationer i Danmark. Det er ca. 10-12 personer på de enkelte lokationer uden IT
teknisk viden. Serverne skulle hostes og arbejdspladserne skulle drives centralt. Det
blev implementeret på 1 lokation i København som proof of concept.
Teknologier: Drift, Easy Install (Deployment system), Firewall, Generelt, Microsoft
Office 365, VBScript

PowerShell, Storage Spaces, Technical Advisor / Solution Architect
Azure MFA (Multi Factor Authentication), Azure Security, Design, Firewall, Generelt

2019-01 - 2019-01

Microsoft Office 365, Office 365 ProPlus - design & implementation,
PowerShell, Storage Spaces, Technical Advisor / Solution Architect,
Windows 10 Deployment

Technical Advisor / Solution Architect, Technical Presales and design
Azure MFA (Multi Factor Authentication), Azure Security

2019-01 - 2019-01

Azure Storage, Batch, Design,
Drift, Firewall, Office 365 Advanced Threat Protection, Office 365
ProPlus - design & implementation, PowerShell, Storage Spaces,
Technical Advisor / Solution Architect, Technical Presales and design,

Firewall, Microsoft SQL, Microsoft SQL Server (database admin)
Azure MFA (Multi Factor

2019-01 - 2019-01

8
Authentication), Azure Monitoring, Azure Storage, Cloud
Management Gateway - design & implementation, Design, Drift,
Firewall, Microsoft SQL, Microsoft SQL Server (database admin),
Office 365 ProPlus - design & implementation, PowerShell, Technical
Advisor / Solution Architect

Arkitekt og Specialist
McDonald

2019-01 - 2019-01

Jeg var ansvarlig for at flytte postkasser fra en Hosted platform til Office 365. Som
arkitekt lavede jeg en projektplan og backupplan og udførte migreringen og fulgte op på at brugerene havde en sucessoplevelse, og at de ikke mærkede driftforstyrelser.
Teknologier: Design, Drift, Microsoft Office 365, Microsoft Office 365 Groups

Arkitekt og Specialist

2019-01 - 2019-01

Jeg designede Azure IAAS, samt en backup og recover plan for overflytningen til Azure for kundens produktionsmiljø og deres driftmiljø. Kunden havde en ekstern leverandør
der skulle have adgang til test og drift miljø, da de var i gang med at udvikle en ny
indberetnings side. Som specialt udførte jeg migreringen fra OnPrem servere til Azure og kommunikerede med den eksterne leverandør så de under hele migreringen kunne
teste og i drift sætte, delprojekter.
Teknologier: AD Domain Services (AD DS), Azure - Subscription and tenant
administration, Azure Active Directory, Azure Active Directory
Connect, Azure Automation, Azure Backup & Restore, Azure Compute,
Azure Cost Management & Billing, Azure Databases, Azure Fileshare,

Arkitekt og Specialist

2019-01 - 2019-01

Som arkitekt designede jeg kundens Azure IAAS, licenser, automatisering og Backup/Disaster recovery plan, så installationen og driften blev så nem at drifte som
muligt. Derudover udførte jeg migreringen og kommunikerede med kundens IT
ansvarlige, så driftforstyrrelser blev minimeret til 2 timer inden for arbejdstid.
Teknologier: Applocker + Evt Fwd, Azure - Subscription and tenant administration,
Azure Automation, Azure Backup & Restore, Azure Compute, Azure
Cost Management & Billing, Azure Databases, Azure Fileshare, Azure

XenServer Arkitekt og Specialist
enkelte kunder, da

2018-06 - 2019-01

Kunden havde 4 XEN server hosts (ca. 200 virtuelle computere) og de ville have alle de
virtuelle servere flyttet til Azure. Jeg designede jeg et proof of concept og disaster/recovery plan i samarbejde med de enkelte kunder, da det var vigtigt at ingen
kunder oplevede driftforstyrrelser. Derudover udførte jeg migreringen i samarbejde med de enkelte kunders IT ansvarlige, så vi var sikre på at der ikke var udfald, fejl el.
andre driftforstyrrelser.


7
Teknologier: Azure Backup & Restore, Azure Compute, Azure Fileshare, Azure
Storage, Citrix XenServer, Design, Drift, PowerShell, Technical Advisor
/ Solution Architect, Technical Presales and design

Udvikler Azure - Arkitekt og Specialist
Hosting firma

2018-01 - 2018-06

Et hosting Center skulle have en måde at administrere deres kunderes Azure
subscriptions på, uden at skulle logge af og på hver gang de skulle se en kundes
virtuelle maskiner. Det skulle være sikkert og måtte ikke kompromitere den sikkerhed
der er i Azure. Jeg designede løsningen med en ekstrem høj sikkerhed og en fallback
hvis kompromiterede og udviklede derudover et program hvor de kunne administrere
deres kunder uden om Azures administrations panel, således at alle kunder var
dynamisk indeholdt i et program. Programmet og data er låst fast på den computer de
enkelte administratorer har tilføjet kunderne på med 4096bit saltet kryptering, så
selvom program data og konfiguration blev hacket, ville det ikke være muligt at benytte det på nogen anden maskine, samt alle eksterne adgange vil kunne blive lukket centralt
fra, i løbet af 27 sek.
Teknologier: AD Certificate Services (AD CS), AD Domain Services (AD DS), Azure
Automation, Azure Backup & Restore, Azure Compute, Azure
Monitoring, Azure Security, C#

Arkitent og Specialist

2018-02 - 2018-02

Kunden havde købt et firma og havde overflyttet alle data, men 1 server skulle de
kunne recover i tilfælde af at der manglede nogele data el. at data var blevet
fejloverflyttet. Jeg designede en backup plan som skulle indeholde en langtidsbackup af
1 server. Derudover implementerede jeg Azure backup på et Cold storage så udgiften til backup ville være så lav som muligt.
Teknologier: Azure Backup & Restore, Windows Server


CERTIFIKATER * Citrix Xenserver/Xendesktop

Certificeringer

AD Certificate Services (AD CS), AD Domain Services (AD DS), Azure
AD Certificate Services (AD CS)
MCSE
CNE

Kontakt konsulent