Senior projektleder med erfaring med implementering af Wizdom via en SharePoint løsning

Implementering af et nyt intranet  baseret på en Wizdom/SharePoint Online standardløsning samt nedlukning  af det gamle organisatorisk opdelte system med de Notes og Connections  elementer, der indgår heri. 
Fokus  på adoption og ibrugtagning af produkthåndbog og ny O365 funktionalitet  samt målrettet fokus på afvikling af de applikationer, der afløses af  nyt intranet og O365 funktionalitet. 
Opbygning  af det rette kompetenceniveau Ift. IT arkitektur og IT drift, så  SharePoint Online bliver en moderne og robust cloudplatform for kunden.  

Overview

Location København, Danmark
Workload 37 hours/week , 100% onsite
Expected start date ASAP
Expected end date 2020-12-31
Necessary languages English
Necessary skills Projektleder, Senior, SharePoint

Project closed

This project is closed as of 2020-02-26 and is no longer accepting applicants. Create an account to be the first to know when a similar or other relevant projects are posted on Onsiter.

Create account

Similar projects