Updated: 2023-09-12

Konsulentoppgave – UX-/tjenestedesigner, Oslo/Remote (21.11.2022)

Fernbedienung

  • Veröffentlicht 1 year ago
  • Dänisch, Norwegisch Bokmål, Schwedisch
  • Erwartetes Startdatum: SOFORT

Assignment Details

Brønnøysundregistrene ser etter en erfaren UX-/tjenestedesigner til prosjektet «Rett fra start» som skal videreutvikle løsningene for veiledningstjenesten som i dag utgjør «Starte og drive bedrift» på Altinn.

Om prosjektet
Målsettingen med prosjektet er å øke interaktiviteten og integrere dagens løsning mot eksterne datakilder, dette for å muliggjøre individuell og tilpasset veiledning for brukerne. Målgruppen er etablerere, små virksomheter, enkeltpersonforetak og aksjeselskap med færre enn 10 ansatte.

Om rollen
UX-/tjenestedesigneren sin rolle er å gjennom innsiktsarbeid, brukertester og analyse av problem, avdekke hvilke behov som legger til grunn for løsningen som skal lages, samt å utforme en løsning som svarer på disse behovene. Det er forventet at konsulenten har brukeren i fokus og opptrer som brukerens ambassadør i prosjektet.

Aktuelle arbeidsoppgaver inkluderer følgende:
- Utforme brukerreiser og personas
- Gjennomføre analyser fra brukertesting
- Utarbeide informasjonsarkitektur/sitemaps
- Skriftlige spesifikasjoner
- Konseptskisser/wireframes
- Prototyper for brukertesting

Arbeidssted: Remote eller Oslo, tre reiser til kundens kontor i Narvik må påregnes i løpet av oppdragsperioden
Omfang: 100%
Start: Konsulenten må kunne starte innenfor perioden 02.01. – 16.01.2023
Varighet: 12 måneder med opsjon på forlengelse
Språk: Norsk/Svensk/Dansk

Overview

Standort Fernbedienung
Arbeitsumfang 40 Stunden/Woche , 100% Remote
Vorraussichtliches Startdatum SOFORT
Vorraussichtliches Enddatum 12+ Monate
Erforderliche Sprachen Dänisch, Norwegisch Bokmål, Schwedisch
Erforderliche Fähigkeiten Figma, Tjenestedesign, UX, service design

Projekt abgeschlossen

Dieses Projekt ist seit dem 2022-12-22 abgeschlossen und nimmt keine Bewerber mehr an. Erstellen Sie ein Konto, um als Erster zu erfahren, wenn ein ähnliches oder andere relevante Projekte auf Onsiter veröffentlicht werden.

Konto erstellen