Software - Hardware udvikler Rønshoved, Danmark

Könnte verfügbar sein

(Aktualisiert 2023-04-18)

Software - Hardware udvikler

Rønshoved, Danmark

Einheimische Danish, English, German, Anfänger Svenska, Norwegian

  • 10 år erfaring med hardwareudvikling
  • 20 års erfaring med projektledelse
  • 28 års erfaring med softwareudvikling

Fähigkeiten (53)

HW/SW

SPI

TRÅDLØS

PROTOTYPE

AUTOMATIC TEST

OSCILLOSCOPE

krav

MICROSOFT OFFICE

OUTLOOK

FMEA

Aktuatorer

EMBEDDED SOFTWARE

Programmering

SCHEMATIC

HARDWARE DESIGN

Design

SENSORER

SIGNALBEHANDLING

USB

VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

Python

PROTOTYPER

Excel

Pspice

VBA

C++

Pascal

Git

ORCAD

JSON

SPECTRUM ANALYZER

EMI

EMC

Patenter

HTML

BORLAND C++

Visual Basic

Mekanisk design

PHP

DELPHI

MATLAB

API

PLC

CRM

UNDERVISNING

KRYPTERING

Labview

Fortran

INSTRUKTØR

C#

PFC

EMBARCADERO

DMS

Berufserfahrung

Selvstændig konsulent - Medicinsk udstyr
CROEMS

2014-01 - Jetzt

Vindmøller - Hardware, IOT Software og Hardware - Full stack softwareudvikling
OJ Electronics A/S

2013-01 - 2014-01

produktmanagement
PRINCE2® Foundation certificering

2014-01 - 2014-01

Uddannet projektleder

2014-01 - 2014-01

Bitzer Electronics A/S

2012-01 - 2013-01

projektledelse
Danfoss Drives A/S

2011-01 - 2012-01

projektledelse
Danfoss Compressors GmbH

2001-01 - 2010-01

softwareafdelingsledelse og projektledelse
Leadership Challenge

2007-01 - 2007-01

course
Mannaz

2005-01 - 2006-01

4 moduler. Projektledelse og teamledelse
Lodam Elektronik A/S

1994-01 - 2001-01

Testudstyr udvikling, softwareudvikling, projektledelse, testledelse
Flyvestation Skrydstrup

1982-01 - 1994-01

automatisk testudstyr F-16, programmering PERIODE UDDANNELSE & KURSER
Elektronikteknikker, Datamatik

1991-01 - 1992-01

EUC Syd
Merkonom i strategi og organisation

1988-01 - 1989-01

Elektronikmekaniker
PROFESSIONEL ERFARING

1982-01 - 1987-01

Fjordvejen 142 • 6340 Kruså • carsten.rothmann@croems.com PROFESSIONEL ERFARING ERFARING PROCESSOR / CONTROLLER Erfaren Texas instruments Expert Microchip Technology (Atmel AVR) ST Microelectronics Espressif Systems Nordic Semiconductors ERFARING PROGRAMMERINGSSPROG Viden VHDL Erfaren Linux, Microsoft, Maskinkode (assembler) NodeJS, PHP, SQL, T-SQL, LabVIEW, C# Expert C, C++, HTML, CSS, JavaScript, JSON, VB, VBA, Python ERFARING SOFTWARE/HARDWARE PROTOKOLLER Viden CAN (HW/SW) Erfaren TCP/IP (SW) LIN TLS Expert USB-C I2C (HW/SW) SPI (HW/SW) RS232 (HW/SW) RS485 (HW/SW) MODBUS HTTP/HTTPS Rest WebSocket ERFARING ELEKTRONIK HARDWARE Fjordvejen 142 • 6340 Kruså • carsten.rothmann@croems.com Erfaren Batteridrevne systemer Opbygning og test af prototyper Testsystemer Fejlsøgning Trådløs kommunikation Expert Mikrocontroller Måleteknik Motorstyringshardware Power Elektronik Signalbehandling Systemdesign Bussystemer ERFARING UDVIKLINGSVÆRKTØJER HARDWARE OG MEKANIK Viden - Erfaren Matlab Altium Designer, Schematic, Layout 3D print - Fused deposition modeling (FDM) National Instruments LabVIEW Expert Orcad, Capture/PSpice, Advance Analysis Fusion 360, Mekanisk design, Elektroniks design (Eagle) ERFARING UDVIKLINGSVÆRKTØJER SOFTWARE Viden - Erfaren Jira BitBucket (Atlassian) Git, Github Visual Studio Expert Visual Studio Code Microsoft Office 365 (inklusive programmering i VBA) Chrome DevTools LABORATORIE UDVIKLINGSUDSTYR Fjordvejen 142 • 6340 Kruså • carsten.rothmann@croems.com Tilstrækkeligt udstyr til udvikling og test af elektronik Måle- 1. SDG1032X Series Function/Arbitrary Waveform Generator instrumenter 2. SDL1020X-E Series Programmable DC Electronic Load 3. SDM3065X Series 6½ digit Digital Multimeter 4. SDM3065X-SC Series 6½ digit Digital Multimeter (Scanner Card SC1016) 5. SDS2204X Plus Series Digital Oscilloscope, 200 MHz bandwidth, 4-channel, 2 GSa/s Sample rate 6. SSA3032X Plus Spectrum Analyzer, Frequency Range 3.2 GHz, EMI Filter and Quasi-Peak Detector Kit, Tracking Generator 7. SPD3303X-E Power Supply 8. Diverse andre måleapparater Udstyret kalibreres efter kundebehov Andet udstyr Loddeudstyr, mikroskop, 3D Printer, værktøj m.m.
Fjordvejen 142 • 6340 Kruså • carsten.rothmann@croems.com ERFARING PROJEKTER Følgende er et uddrag af diverse opgaver konsulenten har udført: Kunde Vestas Wind Systems A/S Udfordring ● Software til verifikation af Functional Safety. Kravoverensstemmelse mellem i PYSTEMA og Risk Assessment dokumentation i MS Excel, samt konsistens i krav på tværs af projekter og i produktplatforme ● Verification af functional safety software krav fra PYSTEMA til Excel programmeret Python kode.
● Verification af øvrige functional safety software krav ● Design og implementering: ● SQL Database library i Python ● SAP ODATA DMS API interface ● REST interface omfattende SP negotiation (Kerberos/SSO), HTTPS certifikat og autorisation i windows/python ● Analyse af Excel filers indhold med Python og generering af PDF rapporter ● Web page brugerflade baseret på Dash PLotXY ● Vindmølle Control og Safety system viden, herunder opbygning, struktur og funktionalitet. Vindmøller generelt ● SIL/ DIN EN ISO 13849 ● Arbejdet med kolleger i Portugal, Århus og andre eksterne softwareudviklere samt projektkoordinatorer ● Tools: ● Opgavestyring i Jira ● Software versions kontrol i BitBucket/GIT ● Jenkins server ● Python, SAP Easy DMS, SISTEMA, IQ-FMEA, Jupyter Rolle Softwareudvikling (design, implementering og verifikation, test). Varighed 7 måneder.
Fjordvejen 142 • 6340 Kruså • carsten.rothmann@croems.com Kunde Phillips-Medisize A/S Udfordring Udvikling af On-Body Delivery System ● Design og beregning af hardware til batteri drevet OBDS ● Simulering af alle kredsløb i PSpice ● Dokumentation af design og verifikation ● Målinger på komponenter og apparat (Lyd, IR sensor, Motor, SMPS mm) ● Leverandør kontakt vedrørende diverse hardware komponenter ● Konsulent vedr. motorstyringsalgoritme ● Lyd måling og lydgenerering, særligt i forhold til medicinsk udstyr ● Arbejde efter standard for medicinskudstyr (ISO 13485) Rolle Hardwareudvikling (design, implementering og verifikation, test). Varighed 1,5 år.
Kunde Hamsø Engineering ApS Udfordring ● Styring at Haptiske aktuatorer komponenter ● Programmering i Python ● Udviklingsmiljø: Visual Studio Code, SSH, VNC, Thonny, Git, Kivy user interfaces ● Platform: Raspberry Pi (Linux) Rolle Softwareudvikling (design, implementering og test). Ad hoc 1 år.
Kunde OJ Electronics A/S Udfordring ● Undervisning/introduktion i motordrev anvendelse i aircondition ● Faciliteret vidensopbygning inde for: ● kompressorer til anvendelse i aircondition ● kompressordrev til anvendelse i aircondition ● Hands-on erfaringer formidling ved hjælp af FMEA-proces Rolle Rådgivning. Ad hoc ½ år.
Kunde JEVI AS Udfordring ● Programmering og design af produkt konfiguratorer ● Programmering i Visual Basic for Applications (VBA) til Microsoft Office pakken (Excel/Word/Outlook) ● Platform: Windows, Microsoft Office 365 Rolle Softwareudvikling (design, implementering og test).. Ad hoc 5 år.
Fjordvejen 142 • 6340 Kruså • carsten.rothmann@croems.com Kunde Danfoss Compressors GmbH Udfordring Etablering og drift af softwareudviklingsafdeling.
Ledelse: ● Overordnet afdelingsledelse ● Rekruttering og tilpasning af organisation ● Global etablering og drift af softwareudviklingsorganisation med 8 tyske/danske software ingeniører, 3 kinesiske samt et indisk verificeringsteam på 5 mand.
● Forankre og sikre faglig viden om udvikling af motor og applikationssoftware ● Skabe god læringsplatform for nye medlemmer af gruppen ● Sikre højt fagligt kompetenceniveau ● Fastlægge udviklingsmodeller, definitioner, krav og mål sammen med gruppen og skabe grundlag for højt fagligt engagement og samarbejde ● Agile udviklingsmetoder og ensartet udviklingsmetoder som sikrede højt kvalitetsniveau ● Udvikling, implementering og test af software Rolle Afdelingsledelse af softwareudvikling. Varighed 5 år.
Kunde Lodam Electronics A/S (Mærsk Container Industry) Udfordring Udvikling af kølecontainer styrings- og reguleringssoftware Opgaver: Embedded software ● Kravspecifikation, design, implementering og verifikation ● Styring af kundespecifikt LCD-display ● Udvikling af software til måling af tryk, temperatur og afledte værdier samt 3 faset power forbrug ● Design og implementering af styringsalgoritmer til kølekredsregulering, herunder kompressor, frekvensomformer, variable speed motor, fordamper, kondensator, superkøling, overhedning samt afrimning ● Design og implementering af styringsalgoritmer til temperaturregulering til køl og frys ● Fastlæggelse af mikrocontroller snitflader og hardware design ● Powerline-communication til containerskibe samt container terminaler, via RS485 snitflade.
● Kompressor styring via RS485 snitflade, Danfoss VLT protokol.
● C baseret kode (Objektorienteret tilgang) PC software ● PC-monitering og konfigurationssoftware til indstilling af container reguleringsparametre samt overvågning af performance.
Fjordvejen 142 • 6340 Kruså • carsten.rothmann@croems.com ● Delphi - Embarcadero - Object orienteret Pascal Rolle Projektledelse af softwaregruppen på 5 mand, som udviklede softwaren (PC og embedded software), senior softwareingeniør (indgik selv i softwareudviklingen), afstemning og samarbejde med kunden. Varighed 3 år.
Kunde Lodam Electronics A/S (DTI forskning) Udfordring Udvikling af varmepumpestyrings- og reguleringssoftware Opgaver: ● Design og implementering af styringsalgoritmer til varmepumperegulering med tilpasning af regulering til opnåelse af optimal års COP.
● Implementering og sparring med DTI samt reguleringskonsulent vedr.
model til bestemmelse af husets tabskoefficient og automatisk tilpasning (adaptive regulering) af regulering i forhold til dette ● On-site udvikling med udvalgte fieldtest kunder.
● Udvikling af samlet prototyper til placering ved fieldtest kunder.
● Grundfos pumpe styring via RS485 snitflade, Grundfos specifik protokol.
● C baseret kode (Objektorienteret tilgang) Projektet var et forskningsprojekt i samarbejde med Dansk Teknologisk Institute.
Rolle Senior softwareingeniør, projektledelse, gennemførelse af alle faser i softwareudviklingen samt afstemning og samarbejde med samarbejdspartnere og kunder. Varighed 1 år.
Kunde Lodam Electronics A/S (Skov) Udfordring Udvikling af software til blæser styring i landbrug Opgave: Embedded software -fasesnit blæserstyring, programmeret i assembler.
Rolle Varetog softwareudviklingen rollen i alle faser af udviklingen, Varighed 1 måned.
Kunde Lodam Electronics A/S (Funki) Udfordring Udvikling af software til vådfodring i Transputer T400 (Early parallel computing microprocessor) Opgave: Embedded softwareudvikling i C Rolle Varetog softwareudviklingen rollen i alle faser af udviklingen samt kundekontakt. Varighed 1 år.
Fjordvejen 142 • 6340 Kruså • carsten.rothmann@croems.com Kunde Lodam Electronics A/S (Funki) Udfordring Udvikling af PC software til styring af foderanlæg Opgaver: ● Kravspecifikation ● PC softwareudvikling i Delphi - Embarcadero - Object orienteret Pascal ● Verifikation og acceptance test med kunde Rolle Projektledelse af softwareudvikling samt kundekontakt Kunde Danfoss Compressors GmbH Udfordring Udvikling af Micro-controller baseret motorstyrring af BLDC- motorer.
Opgaver: ● Udvikling af dedikeret micro-controller til motorstyrring med henblik på motorstyrring til kompressor applikationer i masseproduktion ● Styring af funktionalitet implementeret på siliciummet i tæt samarbejde med ST-Microelectronics udviklingsgruppe indenfor motorstyrring ● Motorkontrol strategier, primært DC børsteløse motorer, men controlleren kunne styre alle gængse motortyper ● Udvikling af prototype elektronik hardware til test og optimering af mikrocontrolleren ● Snitflader mod PC og PC-software ● Have dyb forståelse af motordesign, motorstyrringsmetoder, måling af signaler samt styring af spænding, strømme samt kommutering af motoren ● Arbejde med patenter på motorløsninger Tool og teknologianvendelse: Softwareudviklingsværktøjer, motor performance måleprincipper og udstyr, power-elektronik og måling derpå, høj og lavspændingsløsninger.
Rolle Projektledelse, motorapplikationsingeniør, softwareingeniør, afstemning og samarbejde med samarbejdspartnere. Varighed 3 år.
Fjordvejen 142 • 6340 Kruså • carsten.rothmann@croems.com Kunde Danfoss Compressors GmbH Udfordring Udvikling af kundespecifik variable hastighedsstyring og applikationskontrol til supermarkeds plugin kølemøbler.
Ledelse: ● Overordnet projektleder ● Lede projektets tværorganisatoriske projektgruppe samt et antal andre eksterne konsulenter og samarbejdspartnere. Projektteamet omfattende applikation, mekanik, hardware, software samt produktionsgruppe ● Styring af kundekontakt (lead customer), sikre kundekrav og tilfredshed Systemdesign: ● System specifikation for komplet system og koncept ● Interface mellem software, hardware (inkl. motor) og mekanik ● Kravspecifikation til mekanik-, hardware- og softwareudvikling Software design og implementering: ● Udvikling af applikations specifik software til temperatur, køleproces, brugerflade, eksterne kommunikationssnitflader Kompressor design: ● Sikre performance i forskellige driftssituationer og at kompressoren ydede optimalt, i samarbejde med kompressor designere og laboratorier (motormåling, kompressormåling, applikationsmåling) Elektronik HW og motor kontrol: ● 350V 1.2kW BLDC motor styring med PFC.
● I2C, RS485, SPI, RTC, temperaturmåling ● MODBUS kommunikation snitflade til supermarkeder og konfiguration ● MMI, brugerflade elektronik CE/UL godkendelse: ● Ansvarlig for IEC 60335 og UL godkendelse af komplet system ● Kvalitetsansvarlig, FMEA og test ● Field test, prototype test og fuldautomatisk produktionstest ● Elektrisk sikkerhed, EMC Rolle Projektleder, eneste udvikler på softwaren. Varighed 2 år.
Fjordvejen 142 • 6340 Kruså • carsten.rothmann@croems.com Kunde Danfoss Compressors GmbH Udfordring Udvikling af software til at kunne afteste applikations C software på PC Opgave: ● Programmering i Borland C++ Builder (C kode kombineret med C++) Rolle Softwareudvikling i alle faser. Varighed 1/2 år.
(Kunde) Flyvevåbnet Udfordring Udvikling/vedligeholdelse af software til test af elektroniske enheder i F-16 kampflyet Opgave: ● Programmering ATLAS og fortran Rolle Automatisk test teknikker - Varighed 5 år.
Kunde Lodam Electronics A/S Udfordring Udvikling af software til vådfodring i Transputer T400 (Early parallel computing microprocessor) Opgave: Embedded softwareudvikling i C Rolle Varetog softwareudviklingen rollen i alle faser af udviklingen samt kundekontakt. Varighed 1 år.
Kunde Lodam Electronics A/S Udfordring Udvikling af software til styring af korn og foderstoffabrik(ker) Opgaver: ● Kravspecifikation ● PC softwareudvikling i Delphi - Embarcadero - Object orienteret Pascal ● Snitflade til PLC ● Intouch visualisering af fabrik Verifikation og acceptance test Rolle Varetog softwareudviklingen rollen i alle faser af udviklingen samt kundekontakt. Varighed 1 år.
Fjordvejen 142 • 6340 Kruså • carsten.rothmann@croems.com Kunde Lodam Electronics A/S Udfordring Udvikling af software til test af alle produkter som blev produceret ved Lodam Opgaver: ● Embedded softwareudvikling i C i diverse mikrocontrollere (Embedded test functionality) ● PC software i Visual Basic Rolle Varetog softwareudviklingen rollen i alle faser af udviklingen samt kundekontakt. Varighed 3 år.
Kunde Egenudvikling Udfordring ● Sensor til registrering af objekt hastighed ● Programmeringssprog: C++ ● QT5 user interface software ● Platform: Raspberry Pi (Linux) ● Udviklingsmiljø: Code::Blocks (Cross platform) ● SQL database Rolle Softwareudvikling (design, implementering og test). Varighed 1 år.
Kunde Egenudvikling Udfordring ● Remote sensor, surveillance, control devices ● Programmering: Embedded: C++ PC: Frontend: HTML, CSS, JavaScript Backend: NodeJS, MongoDB ● Udviklingsmiljø: Visual Studio Code, Git, Chrome DevTools, ● Teknologi: Grafisk brugerflade, WiFi, LoRA, Kryptering, TLS, FS, SDmicro, Kamera, Git, Ultra low power ● Platform: Espressif og WEB hotel Rolle Softwareudvikling (design, implementering og test). Varighed 2,5 år.
Kunde Egenudvikling Udfordring ● Support tool, Serial Monitor ● Programmering: C# ● Udviklingsmiljø: Visual Studio, Git Rolle Softwareudvikling (design, implementering og test). Varighed 14 dage.
Fjordvejen 142 • 6340 Kruså • carsten.rothmann@croems.com Kunde Egenudvikling Udfordring ● CRM tool ● Programmering: PHP ● Udviklingsmiljø: Visual Code Studio, Chrome DevTools, MySQL ● Platform: PC, WEB hotel Rolle Softwareudvikling (design, implementering og test). Varighed 1/4 år.
Fjordvejen 142 • 6340 Kruså • carsten.rothmann@croems.com
Instruktør

1985-01 - 1985-01

hardware og programmering

Zertifikate

Series 6

Berater kontaktieren

/