Junior projektledare

Wohnhaft in Stockholm, Sverige
Spricht Schwedisch (5), Englisch (4), Türkisch (1), Spanisch (3)
- Myndighetserfarenhet
- Projektledarerfarenhet
- Uppdragsledarerfarenhet

Verfügbar SOFORT

Aktualisiert 2020-04-01

Fähigkeiten

ANSVAR
SPRÅKVETENSKAP
VERKSAMHET
SAMTIDIGT
UTMÄRKTA MULTITASKER
OPERATIV VERKSAMHET
PROJEKTKOORDINATOR
FÖRSLAG
KARTLÄGGNING
OMVÄRLDSBEVAKNING
PROJEKTLEDARE
ANALYS AV DATA
VISUALISERING
SERVICE DESK
EKONOMI
GRAFISK DESIGN
BI
DREAMWEAVER
MARKNADSFÖRING ANALYS
WEBBDESIGN
INDESIGN
UX
TOPO
GIS
HR-SYSTEM

Berufserfahrung

Service Transition Specialist
SAAB AB
2019-01 - Jetzt
konsult
SAAB AB
2019-01 - Jetzt
Uppdragsledare
Migrationsverkets förvaltningsenhet
2018-01 - 2019-01
HR-analytiker, Migrationsverket
kommunikation, grafisk profil och design, visualisering och att ha
2017-01 - 2018-01
Projektkoordinator, Migrationsverket
2017-01 - 2018-01
Expert/projektdeltagare, Migrationsverket
2016-01 - 2017-01
Mitt arbete
OSINT, HUMINT
2017-01 - 2017-01
Projektdeltagare, SMAK-projektet, Migrationsverket
2015-01 - 2016-01
Styrgruppsmedlem
Länsstyrelsen Västmanland
2016-01 - 2016-01
Delprojektledare, Almedalen
Migrationsverket
2015-01 - 2015-01
uppföljningar och acceptanstester samt dialog med berörd personal
Kravställare, Arbetsförmedlingen
2013-01 - 2014-01

Akademischer Hintergrund


Greenwich University i London och en termin studerades i Spanien
2020-04 - 2020-04


Uppsala Universitet
2019-10 - 2018-01

Filosofie Kandidatexamen
Linköpings Universitet
2006-01 - 2012-01


Kristianstads Högskola
2019-10 - 2011-01

Berater kontaktieren