Förvaltningsledare / Systemförvaltare Västerås, Sverige

Available ASAP

(Updated 2024-07-02)

Förvaltningsledare / Systemförvaltare

Västerås, Sverige

Native Svenska, English

  • Systemförvaltning
  • Pm3 ITIL
  • Förvaltning

Skills (1)

Professional Experience

Förvaltningsledare-IT
Dala Vatten och Avfall

2023-01 - 2024-01

Jag leder IT-supportprocessen kopplad till både applikationer och hårdvara, deltar i IT-driftprocesser för att lösa eventuella problem och säkerställa kraven för nya applikationer. Min roll involverar ledning av IT förvaltningsprocesser, där jag ansvarar för tester, driftsättning och uppgraderingar.

Systemförvaltare/Objektspecialist
Region Västmanland- Laboratoriemedicin

2021-01 - 2023-01

Arbetar med att administrera, underhålla och driva utveckling av system i nära samarbete med leverantörer. Bland annat konfigurering av laboratoriedatasystem gällande exempelvis användare, beställare, analyssortiment, uppkopplingar mot analysinstrument och kopplingar mot externa system. Jobbar också med implementering av nya system samt tester vid uppgraderingar. Vi arbete i projektform och förvaltningsstyrningsmodell baserad på pm3.Vidare arbetar jag med felsökning, användarsupport samt med att informera och utbilda medarbetare.

Academic Background

Nätverksdrift
Mittuniversitet

2004-08 - 2007-06

Utbildad till Informationssäkerhets ansvarig
KY-kvalificerad yrkesutbildning

2002-08 - 2004-06

Contact contractor

/