Erfaren Supply Chain Manager Norrköping, Sweden

Available ASAP

(Updated 2024-02-29)

Erfaren Supply Chain Manager

Norrköping, Sweden

Native Svenska, English

  • Organisation
  • Supply Chain Management
  • Logistik

Skills (19)

LAGRET

VERKSAMHETSSTYRNING

S&OP

BUDGET

LEDANDE

KUNDSERVICE ORIENTERAD

PERFORMANCE MANAGEMENT

ANALYS AV DATA

Supply Chain Management

Demandplanering

Excel

SUPPLY CHAIN

Affärsredovisning

WMS

DOKUMENTATION

PROJEKTLEDNING

ERP

Supplyplanering

ANMÄLNINGAR

Summary

Jag är en ledare som jobbar med fokus på rätt organisation och resultat i verksamheten. Jag är en person som tar initiativ, har lätt för att samarbeta med många olika personligheter och jobbar med fokus på hela teamets prestation. Engagemang är ett ord som beskriver min personlighet. Jag sätter mig snabbt in i nya uppgifter och situationer.

 

I min senaste roll jobbade jag på ledningsgruppsnivå som ansvarig för hela företagets Supply Chain med ett ansvar för lager och tjänstemän om totalt 18 personer. Jag arbetade även i en nordisk ledningsgrupp för Supply Chain Norden.

 

Jag har tidigare arbetat med bland annat, outsourcad lagerdrift (bygga upp och leda en organisation från grunden), logistikutveckling, lagerflyttar, lagersetup för reservdelslager, produktionsutveckling, projektledning, budget och ekonomisk styrning, förhandlingar av transportavtal.

Professional Experience

Head of Supply Chain Sweden
Haugen-Gruppen AB

2018-01 - 2023-12

På Haugen-Gruppen fick jag chansen att utveckla en statisk avdelning till en modern dynamisk Supply Chain med supply- och demandplanerare, kundservice, masterdata samt lagerorganisationen. Under min ledning fick avdelningen en större plats i hela företaget och har även utvecklats till att bli en del av den nordiska organisationen. Under min ledning lyckades vi lyfta servicegraden mot kund från ca 82 % till en stabil nivå på 98 %. Detta genom att hela gruppen jobbade tillsammans mot samma mål och med hög flexibilitet, vilket är ett måste inom DVH. Jag representerade Supply Chain i företagets ledningsgrupp med ett ekonomiskt ansvar för en kostnadsbudget på dryga 25 MSEK, samt ytterligare kostnader för transporter om ca 35 MSEK.
Affärsutvecklare Entreprenad
Pema People

2017-01 - 2018-01

Affärsutvecklare och Logistikspecialist för Pema People i Norrköping, vilket innefattade både internt arbete på Pema och externt utvecklingsarbete hos kund.
Site Manager
Stadium DC100

2014-01 - 2017-02

Som Site Manager på Stadium DC100 hade jag har ett affärsansvar från Pemas sida och även ett produktionsansvar som går ut på att säkerställa hela driften av lagret och att vi producerar rätt både in och ut samt med rätt kvalitet. I rollen hade jag fullt budget- affärsplane- och personalansvar, omsättning på ca 90 MSEK. Hela produktionen är väldigt känslig gällande säsongsvariationer och under min ledning har vi klarat av lovad produktion även under de mest pressade situationerna.
Utvecklingsresurs/Projektledare, Supply Chain Management
Sonat

2011-01 - 2014-01

Norrköping - www.sonat.se På Sonat arbetade jag i Norrköping/Stockholm som projektledare/utvecklingsresurs med produktionslogistik, design av transportlösningar, avtalstexter, uppföljning och performance management samt analys av data vid transportlösningar i större logistikprojekt åt tredje part. Sonat är en ledande utvecklingspartner inom supply chain management. Sonat erbjuder ett helhetsåtagande som omfattar allt från den strategiska utvecklingen av supply chain till det taktiska och operativa förverkligandet av strategierna. Jag är en person som har starka sidor inom analys och förbättring/förändringsarbete.
Jag jobbar mycket prestigelöst och tar gärna hjälp av andra personer för att nå bästa resultat. Resultat från projekt jag har jobbat i är bland annat 20 % lägre transportkostnader för företaget per år, ny effektivare planering som lett till ökad produktionskapacitet, design av nytt lager samt flytt av reservdelslager till tredje part i Europa, införande av ny transportplattform med tillhörande performance management, dokumentation och uppföljning. I många projekt har jag även en roll där jag stöttar andra medarbetare att våga ta ansvar och växa i sina roller.
Projektledare, produktionslogistik
Sapa Technology

2007-01 - 2011-01

På Sapa arbetade jag främst med lösningar för produktionslogistik och interna materialflöden. I många av de projekt jag drev hittade vi lösningar med hjälp av diskret simulering. Det var allt från nyprojektering till att bygga ut eller om.
Trainee/Produktionsutvecklare
Sapa Heat Transfer

2005-01 - 2006-01

Under perioden som trainee lärde jag känna företaget från grunden och fick möjligheten att arbeta inom samtliga avdelningar, från produktion till administration. Under en period arbetade jag på fabriken i Shanghai, Kina. Efter avslutad traineeutbildning jobbade jag en period som produktionsutvecklare.
Motorbyggare slutmontering
Volvo Personvagnar AB i Skövde

1994-01 - 2001-01

Academic Background

Ekonomi för civilingenjörer
IFL vid Handelshögskolan i Stockholm

2016-01 - 2017-01

Civilingenjör inom Logistik
Linköpings tekniska högskola

1998-08 - 2004-01

Naturvetenskap
Volvogymnasiet naturvetenskap

1994-08 - 1997-06

Contact contractor

/