Available ASAP

(Updated 2020-08-18)

Civilingenjör

Värmland, Sweden

Native Swedish, Persian (Farsi), Fluent Norwegian, English,

  • Konstruktion bygg och beräkning
  • Allt inom bygg konstruktion
  • AutoCad , revit ,design

Skills (33)

KONTRAKT

Excel

AUTOCAD

EKONOMI

PIPING

ABAQUS

PRO ENGINEERING

PRIMAVERA

revit

WORD

MS EXCEL

RITNINGAR

MS WORD

SOLID WORKS

CATIA V5

ANSYS

PROJEKTLEDARE

VERKTYG FÖR KONSTRUKTION

STAD

MODELLER

NASTRAN

VERKTYG

TEKNISK PROJEKTLEDNING

STAAD

MATLAB

SVETSNING

ATT KÖPA/UPPHANDLING

PUMPAR

PDMS

PROJEKTLEDNING

CAESAR II

OFFSHORE

VÄGKONSTRUKTION

Summary

Jag har ett eget bolag och kan ta uppdrag för beräkning allt inom bygg och kan leverera ritningar etc.. tex. ta fram ritningar för privatkunder när de vill ansöka om ändringar i sin villa eller bostad eller annat och ta fram  professionella  ritningar med AutoCAd och anlita underkonsulter vid stora projekt från utlandet för stora projekt 

Om jag blir anställd helst vill jag arbeta med projektledning och konstruktion men också med allt

inom väg och vatten eller ledning och projektplanering i en kreativ miljö med spännande, omväxlande och intressanta utmaningar.

Professional Experience

Projektledare
Hammarö kommun

2017-08 - 2019-06

Jag har jobbat sedan aug. 2017 som projektledare på Hammarö kommun och varit inblandat som projektledare i 6 stora och små projekt, det stora var en förskola med en budget på över 46 miljoner kronor, jag hade ansvar för ekonomi och projektledning
I det näst största projekt där jag gjort själv upphandlingen och skrivit administrativa föreskrifter för upphandlingen var ett projekt att bygga en bussterminal för centrumhållplatsen i Skoghall i Hammarö som ska var klart vid årsskiftet, ett annat projekt dvs konstgräs för ett idrottsplats på Hammarö kommun hade jag ansvar för upphandlingen och varit projektledare och valt delad entreprenad där markarbete gjordes av en entreprenad och konstgräset upphandlat separat och total budget var 5,5 miljoner kronor som kommer att bli färdig snart. under tiden jag har bedrivit några mindre projekt som är levererat och jag hade ansvar för ekonomi och budget också. Har goda kunskaper i LOU och själv gjort två upphandlingar
med ett belopp på 20 miljoner kronor och ett annat på cirka 2 miljoner koronor.

skaffa resurser och personal för bygget
privat företag i Iran

2014-03 - 2016-05

Tjänstledigt och jobb utomlands Mar.-2014-Maj. 2016

Jag har tagit tjänstledigt på grund av familj angelägenheter och varit i mitt hemland
Iran och under ett år hade jag ett sabbatsår samtidigt jobba jag i ett privat företag i Iran inom infrastruktur vid namnet Sad Va Omran PARS GOSTAR, jag hade kontakt med företaget genom en bekant och jag har jobbat där som projektledare i ett stort
projekt inom vägkonstruktion och använt bland annat AutoCad 3D civil för
projektering bland annat och jag hade ansvar för beräkning och diverse arbete samt ekonomin i projektet, projektet på företaget var att bygga ett två körfält vägbygge på en sträcka ungefär 200 kilometer med tillhörande tunnel ungefär på 2 kilometer långt genom berget i nord östra Isfahan till en närliggande stad vid namnet Shahre kord och jag använde AutoCad 3D civil för beräkna schaktning och fyllning av berg och jord samt beräkning på kostnader för underbyggnad och Asfalt jag var även projektledare med ansvar för ekonomi och tidsplanering och även ansvarigt för arbetsmiljö samt skaffa resurser och personal för bygget bland annat.Jag arbetade ungefär ett och ett halvt år med projektet.
Jag återvände i mitten av 2016 till Sverige och bosatt mig i Upplands Väsby.

var konsult och anstäld
Energy People

2013-12 - 2014-02

av Energy Peopple i Stavanger som sedan
blev uthyrd till Aker Solution som PDMS struktur ingeniör med ansvar
för design och rätta och signera ritningar för så kallad "draft checking" för offshorekonstruktioner och även gjorde design och ritningar för nya
konstruktioner på plattformen "Snorre B&A" Statoil som var beställaren och skulle starta nya projek men då priset på oljan gick ner och därmed Statoil
bestämde sig att lägga ned projektet och mitt kontrakt tog slut.

verktyg för konstruktion och inspekterade svetskvalite på konstruktioner samt ansvar
Manpower

2011-04 - 2012-11

Norge (Bergen) Apr.-2011-Nov. 2012
Jag var konsult via Manpower i Norge och uthyrd till Bergengroup som bygger stora offshore kranar och varit projektledare med även som design ingeniör och där använde Inventor som en 3-D
verktyg för konstruktion och inspekterade svetskvalite på konstruktioner samt ansvar för modifikation av gamla konstruktioner och uppdatering
av ritningar, jag gick igenom så kallad " As built"ritningar genom att
man inte upprepar samma fel i kommande konstruktioner och därmed kunna spara pengar för nya konstruktioner. Jag har även använt "Ansys "för anlays
av utmattning på visa delar av kranar som där belastningen var stora och kom med förslag att förstärka delar som var under påfrestningar.
Kranar som byggdes där var både för offshore och för fartyg också.

konsult för Manpower
Manpower

2010-08 - 2011-03

och Var uthyrd till Reinartsen i Bergen som piping och struktur
Ingeniör och var inblandad i ett antal projekt balnd annat
"Grane platform i Norge och var ansvarig för nya installationer
Av piping på plattform som beräkning ingenjör och använt
Ceasar och PDMS.
Vi ingick i ett projekt Group av olika dcipliner som skulle jobba
I samverkan med varandra och hitta nya lösningar för ibland det var trångt på plattformen och man måste hänsyn till andra instalationer som
kommer i väg med nya och vi hade dagligen kontakt med platschefen på plattformar och följd upp arbetet från land enligt NORSOK
standard.

konsult hos kunden
Møre Teknikk AS(Adima)

2008-09 - 2010-07

Norge (Brattvåg) Sep.2008- Jul.2010
Jag var anstäld hos Møre Teknikk som senare byts
namn till Adima och har jobbat som konsult hos kunden Rolls-Royce
marine i Brattvåg och ingick i en group för att göra ett projekt som kallad Dfx (Design for X) och syftet var att vi
besökte verkstäder där de tillverkade delar till pumpar eller
vinschar till stora fartyg och utföra en opptimerings arbete dvs utvärdera
konstruktioner tillverkning och hitta på mer kostnadseffektiva sätt att
tillverka de och kunna därmed sänka kostnader för tillverkning.
Jag användt NX 6.0 för design av kabellyftare, kuggkrans och kugghjul bland annat och varit delvis projektledare och ledare för groupen.

konsult och uthyrd till kunder
TechConsult

2008-01 - 2008-01

inom
offshoreindustrin som Seawell och var mest inblandad i i projekt för modifikation och design av strukturkonstruktion,
storleken på projektet varierade och var från flera hundra Euro och upp till flera miljon Euro.Jag använde Pro engineering bland annat för vissa konstruktioner.

konsult och var anstäld
EPCI-Consultants AS

2007-05 - 2007-12

av EPCI-Consultants och varit på en kurs in Staad pro för
stålkonstruktion senare blev jag projektledare och var inblandad i
ett antal projekt bland annat konstruktion av
bränsledäck för Helikopter och senare använt MS projekt verktyget för
planlägning och styrning av projekt var även ansvarig för ekonomin och dagligen och som projektledare hade kontakt med BP som var
vårt största kund och kan nämna ett par projekt som jag var projektledare:
Project for client BP" By pass line over filter to was injection pump line"
Project for client BP "prevention of back flow from well to diesel tank"

konsult och var verksam
Pharmadula

2007-01 - 2007-04

i designavdelningen och jobbat som struktur ingeniör på avdelningen för konstruktion
och design av bostadsmoduller på plattformar för offshoreindustri som skulle instaleras på plattformar, jag användt PDMS i mitt arbete
och vi hade engagerad i några projekt band annat
"Adriatic living quarters" men företaget gick i konkurs senare därför
blev en kort oppdrag än jag hade väntat.

Aker Yards

2006-01 - 2006-01

Agu. 2006
Jag var konstruktör och även var ansvarig för designavdelningen som byggde försörjningsfartyg som var avsedd för oljeplattformar
i Nordsjön, i arbetet ingick att ta fram alla detaljritningar som skulle
skickas till varvet i Poland som byggde fartyget och jag hade
dagligen kontakt med arbetsledarna på varvet och följde upp
konstruktionsarbetet enligt gällande standarder och NORSOK
standard.

Volvo personvagnar i Göteborg

2004-01 - 2005-12

Jag undersökte problemen i samband med tankning av personbilar
i olika marknader för att kunna konstruera tankbilar utifrån
mätningar från olika tankstationer som finns i dessa marknader.
Dessutom har jag gjort en databas för att komma åt komponenter med ett enkelt sätt och använde Catia verktyg för design
och konstruktion av nya tankbilar för nya modeller i andra
paltformar.

VA-verket , Tjörns kommun

2002-06 - 2003-03

Jag har jobbat på VA-verket och använde ett program vid namnet Geosecma KORDAB:s system för VA-ledningsnätet i hela kommunen och kartlaggt ledningarna
för dagvatten och avlopp och sedan infört de i systemet.

design ingeniör och designat modeller
GVA Consultants

2001-06 - 2001-01

för olika flyttande oljeplattformar samt analysera
dessa med tredimensionella diffraktionsprogrammet WADAM.
Vidare har jag utfört rörelse-och "airgap"- analyser för olika
typer av plattformar.

Jag var arbetsledare i ett byggföretag i Iran Jun. 1982-Maj.1985
Jag har varit arbetsledare för byggnation av bostäder. Jag har varit
delaktig i inköp av byggnadsmaterial och var ekonomisk ansvarig för
den delen. Jag hade ansvar för tidsplanering och varit assistent hos platschefen och var på arbetsplatsen dagligen och ansvarig för att
följa upp säkerhetsrutiner för arbetare och anställda på byggarbetsplatsen.
Företaget byggde höghus med betongstomme och stålstomme.

Academic Background

KY

2006-01 - 2007-01

Civilingenjörexamen
Chalmers Tekniska Högskolan

2020-08 - 2002-01

Naturvetenskaplig Gymnasium
Naturvetenskaplig Gymnasium

1978-09 - 1982-06

Contact contractor